Personīgās Attīstības Prasmes

Darba prasmes, kas nepieciešamas pēc COVID-19

Pēc Covid-19 darbiniekiem būs nepieciešamas tādas iemaņas kā paredzēšana un problēmu risināšana. Sagatavojieties intervijām, attīstot šādas prasmes tūlīt.

Uzzināt Vairāk